Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

            Realizacje

                                                           Instalacje wykonane przez firmę NAWEL na wybranych obiektach

Stadion PGE Arena w Gdańsku

Nawel we współpracy z firmą Trias, Siemens oraz Microsystem.

Budowa Systemu Dozoru Wizyjnego obejmującego ponad 400 kamer.

 


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Nawel we współpracy z firmami Sprint i Microsystem.

Gdański Uniwersytet Medyczny - Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

System ten służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych, dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w zagrożonym miejscu, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

 

 

 


Energa-operator SA

Nawel we współpracy z firmą Microsystem.

Centralny System Kontroli Dostępu (CSKD). System ten jest scentralizowanym systemem zarządzania kontrolą ruchu osobowego i pojazdów. System został zbudowany w oparciu o technologię Casi Rusco obejmującego swoim zasięgiem ponad 500 przejść w kraju.

 


first