Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

            Usługi 

                                            Informacje na temat świadczonych usług


System alarmowy

Centrala alarmowa to coś więcej niż tylko informowanie o alarmie. Obecnie urządzenie to umożliwia również realizację automatyki domowej, co czyni życie bardziej komfortowym. Centrale alarmowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Na ich zamontowanie decydują się właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych oraz szefowie firm. Do stworzenia najprostszego systemu alarmowego potrzeba centrali alarmowej - urządzenia sterującego, czujek i sygnalizatorów.

Bardzo ważnym elementem systemu alarmowego są czujki, bowiem to one powiadamiają centralę o tym, czy ktoś niepowołany dostał się na teren chronionego budynku. Kolejnym niezbędnym elementem systemu są sygnalizatory. Ze względu na detekcję wyróżnia się sygnalizatory akustyczne, optyczne lub optyczno-akustyczne, a ze względu na montaż: wewnętrzne i zewnętrzne. Do wydawania poleceń centrali alarmowej potrzebny jest natomiast manipulator. 

Chcąc, by system alarmowy realizował inne funkcje - poza ochroną życia i mienia – musimy wybrać bardziej zaawansowane urządzenie sterujące, którego atutem jest mnogość funkcji, m.in. obsługa zamków szyfrowych, prowadzenie monitoringu oraz realizacja automatyki domowej. Zdalne sterowanie urządzeniami podnosi komfort życia oraz obniża koszty zużycia energii. Dodatkowo czyni mienie bardziej bezpiecznym, gdyż np. pozwala symulować obecność domowników poprzez sterowanie oświetleniem i roletami, co może odstraszać potencjalnych włamywaczy.

Sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, a nawet automatycznym zraszaniem ogrodu możliwe jest zarówno przy pomocy telefonu stacjonarnego jak i komórkowego.

Zakup systemu alarmowego to inwestycja na wiele lat. O jego zamontowaniu warto pomyśleć już na etapie budowy domu. Bowiem wtedy można przygotować się na rozbudowę systemu w przyszłości, np. pod kątem położenia okablowania.


 


Instalacja antenowa

Jeszcze kilka lat temu oferta telewizji sprowadzała się do nadawania dwóch programów, zaś instalację u odbiorcy stanowiła antena zamocowana na balkonie i połączona przewodem z odbiornikiem telewizyjnym. Od tego czasu liczba programów znacznie wzrosła, rozwinęła się technika przekazu satelitarnego i kablowego. Rozwój techniki telewizyjnej i telekomunikacyjnej wymusza szybkie upowszechnienie nowoczesnych instalacji antenowych, tak jak kiedyś rozwój urządzeń elektrycznych wymuszał coraz staranniejsze projektowanie instalacji elektrycznej. 

Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego określają konieczność projektowania instalacji telewizyjnych tylko w budynkach wielorodzinnych. 

Tymczasem brak takiej instalacji w domku jednorodzinnym znacznie ogranicza możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć techniki telewizyjnej. Instalacja taka przede wszystkim powinna mieć możliwość podłączenia zarówno sygnałów telewizji naziemnej, jak i kablowej czy satelitarnej. Należy wykonać ją tak, aby ewentualna wymiana elementów nie wymagała remontów budowlanych (może to być konieczne w związku z rozwojem techniki cyfrowej i światłowodowej). 

Wewnętrzna instalacja powinna być tak zaprojektowana, by w każdym wybranym pomieszczeniu znajdowało się gniazdko umożliwiające odbiór lub nadanie sygnału.


 


Kontrola dostępu

System kontroli dostępu umożliwia określenie zakresu i grupy użytkowników mających dostęp do określonych pomieszczeń i części budynków oraz identyfikacje osób wchodzących, przebywających i wychodzących z zabezpieczonego obszaru.

Kontrola dostępu w najprostszej postaci może być stosowana do jednego przejścia bez archiwizacji zdarzeń na tym przejściu. Oznacza to że tylko osoba posiadająca kartę wejścia/wyjścia lub znająca właściwy kod może otworzyć drzwi. 

Nie jest notowany natomiast ani czas otwarcia ani nie jest identyfikowana osoba dokonująca tego otwarcia. Rozbudowane systemy kontroli dostępu pozwalają na: 

- obsługę kilkudziesięciu przejść
- przydzielenie poszczególnym użytkownikom prawa wejścia do określonego pomieszczenia,
- gromadzenie informacji o dacie i dokładnym czasie otwarcia przejścia przez konkretną uprawnioną osobę,
- alarmowanie użytkownika o próbie otwarcia przejścia przez osobę niepowołaną, 
- w dużych instytucjach błyskawiczne zlokalizowanie miejsca pobytu szukanej osoby.


 


Struktura logiczna

W obiektach budowlanych oprócz standardowych instalacji elektrycznych mamy do czynienia z instalacjami teletechnicznymi i komputerowymi. Obserwujemy zjawisko integracji systemów telekomunikacyjnych i komputerowych realizowane przez koncepcję infostrady.

Celem strukturalnego okablowania budynków jest dostarczenie uniwersalnego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania potencjalnych użytkowników bez konieczności zmian w okablowaniu.

Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla określonego systemu informatycznego, dlatego też spełnia ono wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych itp.


 


Telewizja przemysłowa (CCTV)

Ciągła obecność ochronny fizycznej w obiekcie lub na zagrożonym obszarze jest kosztowna i nie zawsze możliwa. Telewizja przemysłowa jest powszechnie wykorzystywanym i sprawdzonym narzędziem ułatwiającym zapobieganie przestępczości oraz ochronę osób, mienia. Systemy nadzoru wizyjnego są powszechnie uznawane za efektywną metodę prewencji i wykrywania przestępstw. Dane statystyczne jednoznacznie potwierdzają skuteczność telewizji przemysłowej, w ograniczeniu rozbojów, kradzieży, czy aktów wandalizmu. 

Korzystając z technologii cyfrowej systemy nadzoru wizyjnego (CCTV) dają możliwość wyszukiwania interesującego nagrania bez konieczności żmudnego przeglądania wielu taśm wideo. 

Korzyści z zastosowania rozwiązań CCTV opartych na technologii cyfrowej: 

- Niskie koszty konserwacji, 
- Nagrywanie w trybie ciągłym, 
- Doskonała jakość obrazu, 
- Szybki dostęp do zarejestrowanego materiału, 
- Szybkie wyszukiwanie i pobieranie wybranych fragmentów nagrań, 
- Ułatwione zarządzanie sygnałami alarmowymi, 
- Zaawansowane funkcje archiwizacji, 
- Równoczesne nagrywanie, odtwarzanie i archiwizowanie, 
- Eliminacja taśm magnetycznych, 
- Zdalny dostęp do obrazów na żywo oraz archiwalnych poprzez sieci komputerowe. 


System nadzoru wizyjnego mogą doskonale współpracować z innymi systemami bezpieczeństwa np. reagując na sygnały alarmowe z systemu sygnalizacji włamania i napadu lub systemu przeciw kradzieżowego.


 


Domofon

Domofon, to nie tylko wygoda i ułatwienie przy wpuszczaniu gości do domu, ale również znakomity sposób na bezpieczeństwo, pod warunkiem, że płot będzie stanowił przeszkodę niełatwą do pokonania (wysokość, konstrukcja, zabezpieczenie przed przechodzeniem ponad płotem).

Zamknięcie drzwi jest realizowane za pomocą rygla (zaczepu) elektromagnetycznego. Rygiel jest montowany w futrynie drzwi na wysokości zamka mechanicznego w drzwiach tak, by rygiel blokował się na zapadce zamka. Zamek mechaniczny musi posiadać dźwignię zapewniającą cofnięcie zapadki przy obracaniu klucza w kierunku przeciwnym do zamykania.

Drzwi wejściowe muszą być dodatkowo zabezpieczone przed zdjęciem z zawiasów oraz powinny zamykać się samoczynnie z odpowiednią siłą, aby nastąpiło zatrzaśnięcie zamka. Celowe jest więc stosowanie samozamykaczy hydraulicznych. Istotną sprawą jest sposób otwierania furtki i bramy w przypadku domku czy willi i drzwi wejściowych do budynku.

Otwierać można kluczem, przyciskiem lokalnym umieszczonym w pobliżu drzwi, poprzez kombinację cyfr z klawiatury zamka szyfrowego albo zdalnie: bezprzewodowo z pilota (fale radiowe - radiolinia) lub przewodowo z aparatu domofonowego (unifonu) lub wideodomofonowego.